Võrdle aeroobset ja anaeroobset hingamist! Aseta mõisted õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!

väävel hapnik bakterites rauaioonid taimedes loomades nitraatioon 38 ATP 4-10 ATP seentes mudas
anaeroobne areoobne

Marje Loide

results loading