Võrdle aeroobset ja anaeroobset hingamist! Aseta mõisted õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

taimedes 4-10 ATP loomades rauaioonid 38 ATP väävel mudas bakterites nitraatioon seentes hapnik
areoobne anaeroobne

Marje Loide

results loading