Võrdle fotosünteesi ja hingamist! Aseta mõisted õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

tekib glükoos kloroplastides vajatakse vett salvestatakse energiat klorofüll toimub koguaeg eraldub CO2 saadakse energiat vajatakse glükoosi vajatakse CO2 Päiksevalgust on vajalik mitokondrites tsütoplasmavõrgustikul eraldub vesi
fotosüntees hingamine

Marje Loide

results loading