Võrdle fotosünteesi ja hingamist! Aseta mõisted õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!

Päiksevalgust on vajalik toimub koguaeg kloroplastides klorofüll mitokondrites eraldub vesi vajatakse vett eraldub CO2 vajatakse CO2 tekib glükoos vajatakse glükoosi saadakse energiat tsütoplasmavõrgustikul salvestatakse energiat
fotosüntees hingamine

Marje Loide

results loading