Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Elu areng enne Kambriumit. Vali õiged variandid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 11
Elu võis tekkida umbes ...
2 / 11
Esimesed elu jäljendid olid kihilised ...
Austraalia rannikul varased eluvormid
3 / 11
Mikroorganismide kivistised on ...
mikroorganismide fossiilid
4 / 11
Vanimad elusorganismid olid tuumata ...
5 / 11
Ürgeoonis toimus maakoore tardumine ja ...
Mandrid
6 / 11
Agueoonis toimus evolutsiooniline muutus, ...
7 / 11
Proterosoikumis kujunesid välja järgmised protsessid:
sugurakkude teke
8 / 11
Eukarüoodid tekkisid endosümbioosi teel, nii moodustusid ...
9 / 11
Vanimad hulkraksed loomad on ...
10 / 11
Vanimad kivistised, milles on leitud hulkrakseid loomi, asusid ...
Emu Austraalias
11 / 11
Tänaseni on selgusetu Ediacara fauna ...
Uuesti Edasi