Elu areng enne Kambriumit. Vali õiged variandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 11

Ürgeoonis toimus maakoore tardumine ja ...

Mandrid
2 / 11

Tänaseni on selgusetu Ediacara fauna ...

3 / 11

Mikroorganismide kivistised on ...

mikroorganismide fossiilid
4 / 11

Eukarüoodid tekkisid endosümbioosi teel, nii moodustusid ...

5 / 11

Agueoonis toimus evolutsiooniline muutus, ...

6 / 11

Elu võis tekkida umbes ...

7 / 11

Esimesed elu jäljendid olid kihilised ...

Austraalia rannikul varased eluvormid
8 / 11

Vanimad elusorganismid olid tuumata ...

9 / 11

Proterosoikumis kujunesid välja järgmised protsessid:

sugurakkude teke
10 / 11

Vanimad kivistised, milles on leitud hulkrakseid loomi, asusid ...

Emu Austraalias
11 / 11

Vanimad hulkraksed loomad on ...

Marje Loide

results loading