Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Elu areng Kambriumist tänaseni. Vali õiged variandid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Kambriumis toimus 15 miljoni aasta jooksul hulkraksete loomade ehitustüüpide
hiliskambrium
2 / 12
Kambriumis kujunesid välja peamised rühmad:
3 / 12
Ordoviitsiumis ilmusid esimesed maismaal levivad
4 / 12
Siluri meres algas ...
Sealsed korallid
5 / 12
Devoni meres elasid ...
6 / 12
Karboni ajastu soojas ja niiskes kliimas ...
7 / 12
Permi ajastu lõpus toimus Maa ajaloo ...
8 / 12
Keskaegkonna elustikus domineerisid ...
9 / 12
Triiases arenesid maismaal
elu areng Maal triiase ajastul
10 / 12
Juura ajastul evolutsioneerusid saurustest ...
11 / 12
Kriidi ajastul surid välja ...
12 / 12
Kainosoikumis algas hiidroomajate hävingu järel kiire ...
Uuesti Edasi