Elu areng Kambriumist tänaseni. Vali õiged variandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Kambriumis toimus 15 miljoni aasta jooksul hulkraksete loomade ehitustüüpide

hiliskambrium
2 / 12

Triiases arenesid maismaal

elu areng Maal triiase ajastul
3 / 12

Kriidi ajastul surid välja ...

4 / 12

Karboni ajastu soojas ja niiskes kliimas ...

5 / 12

Kainosoikumis algas hiidroomajate hävingu järel kiire ...

6 / 12

Siluri meres algas ...

Sealsed korallid
7 / 12

Permi ajastu lõpus toimus Maa ajaloo ...

8 / 12

Kambriumis kujunesid välja peamised rühmad:

9 / 12

Devoni meres elasid ...

10 / 12

Keskaegkonna elustikus domineerisid ...

11 / 12

Juura ajastul evolutsioneerusid saurustest ...

12 / 12

Ordoviitsiumis ilmusid esimesed maismaal levivad

Marje Loide

results loading