Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Elu tekke tingimused. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 13
Elu tekke tingimused on järgmised:
Aristotelese maailmasüsteem
2 / 13
Füüsikaline evolutsioon tähendab ...
3 / 13
Füüsikaline evolutsioon toimus ...
Maa
4 / 13
Keemilise evolutsiooni käigus toimus ...
Vee molekul
5 / 13
Maa varane atmosfäär koosnes:
Laava purse Indoneesias.
6 / 13
Keemilise evolutsiooni energiaallikaks oli ...
Nasa pilt: ioniseeritud heeliumi aatomid umbes 60000 0C juures päikese väliskihtides
7 / 13
Aleksandr Oparin väitis, et ...
8 / 13
Maa varases atmosfääris olid järgmised gaasid:
Esimene vesinikpommi katsetus “Mike” tootis teadaolevalt esimesed fermiumi aatomid
9 / 13
Elu tekkeni viinud keemiline evolutsioon oli
Kasvav (noor) kuu
10 / 13
Elu tekke esimene aste oli:
11 / 13
Keemilise evolutsiooni teine aste oli:
ATP molekul (1 – struktuurvalem, 2 – ruumilise mudeli kujutis)
12 / 13
Keemilise evolutsiooni kolmas aste oli:
Bakterirakk
13 / 13
Esmases atmosfääris võis leiduda ka
Vesi klaasil
Uuesti Edasi