Elu tekke tingimused. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 13

Maa varane atmosfäär koosnes:

Laava purse Indoneesias.
2 / 13

Elu tekke tingimused on järgmised:

Aristotelese maailmasüsteem
3 / 13

Aleksandr Oparin väitis, et ...

4 / 13

Keemilise evolutsiooni käigus toimus ...

Vee molekul
5 / 13

Maa varases atmosfääris olid järgmised gaasid:

Esimene vesinikpommi katsetus “Mike” tootis teadaolevalt esimesed fermiumi aatomid
6 / 13

Keemilise evolutsiooni kolmas aste oli:

Bakterirakk
7 / 13

Keemilise evolutsiooni energiaallikaks oli ...

Nasa pilt: ioniseeritud heeliumi aatomid umbes 60000 0C juures päikese väliskihtides
8 / 13

Keemilise evolutsiooni teine aste oli:

ATP molekul (1 – struktuurvalem, 2 – ruumilise mudeli kujutis)
9 / 13

Elu tekke esimene aste oli:

10 / 13

Füüsikaline evolutsioon tähendab ...

11 / 13

Füüsikaline evolutsioon toimus ...

Maa
12 / 13

Esmases atmosfääris võis leiduda ka

Vesi klaasil
13 / 13

Elu tekkeni viinud keemiline evolutsioon oli

Kasvav (noor) kuu

Marje Loide

results loading