Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Evolutsiooni ideed ja teooriad. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Seda, et liigid pole muutumatud, märgati
2 / 12
Evolutsiooniteooria kujunemise eelduseks olid ...
3 / 12
Georges Cuvier tegi kindlaks, et ...
4 / 12
Esimese tervikliku evolutsiooniteooria autor oli
5 / 12
Lamarcki arvetes tekkis ja tekib elu Maal
6 / 12
Elu arengut Maal põhjustavad ...
7 / 12
Kaelkirjaku pikk kael on ...
8 / 12
Erinevates kivimikihtides olevate erinevate kivististe teket seletati ...
9 / 12
Cuvieri teooria kohaselt on ...
10 / 12
Teaduslikult põhjendatud evolutsiooniteooria esitas
11 / 12
Liikide muutumise peamine põhjus on ...
12 / 12
Charles Darwini raamat Liikide tekkimisest ilmus ...
Uuesti Edasi