Evolutsiooni ideed ja teooriad. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Evolutsiooniteooria kujunemise eelduseks olid ...

2 / 12

Esimese tervikliku evolutsiooniteooria autor oli

3 / 12

Elu arengut Maal põhjustavad ...

4 / 12

Kaelkirjaku pikk kael on ...

5 / 12

Georges Cuvier tegi kindlaks, et ...

6 / 12

Charles Darwini raamat Liikide tekkimisest ilmus ...

7 / 12

Erinevates kivimikihtides olevate erinevate kivististe teket seletati ...

8 / 12

Cuvieri teooria kohaselt on ...

9 / 12

Seda, et liigid pole muutumatud, märgati

10 / 12

Teaduslikult põhjendatud evolutsiooniteooria esitas

11 / 12

Lamarcki arvetes tekkis ja tekib elu Maal

12 / 12

Liikide muutumise peamine põhjus on ...

Marje Loide

results loading