Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Fotosünteesi teke. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 14
Fotosüntees toimub ...
Pikk merihein (Foto: Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut)
2 / 14
Fotosünteesida võivad ka ...
Liigse väetamise tõttu kinnikasvanud veekogu
3 / 14
Fotosüntees on väga vana protsess:
4 / 14
Fotosünteesivad võivad ...
Lehtadru
5 / 14
Varased fotosünteesijad olid ...
Bakterirakk
6 / 14
Esmased fotosünteesijad kasutasid ...
Rombiline väävel stabiilne väävli isotoop
7 / 14
Tsüanobakterite nimetus ...
Vetikakasvandus
8 / 14
Tsüanobakterid tekkisid umbes ...
Maa
9 / 14
Tsüanobakterid kasutasid energiaallikana ...
Vee molekul
10 / 14
Tsüanobakterite tegevus tulemusena ...
Amazonase vihmametsad – vihmametsades toimub peamiselt hapniku taastootmine Maal
11 / 14
Hapniku olemasolu atmosfääris võimaldas ...
12 / 14
Hapniku toimel arenesid ...
13 / 14
Algloomade sümbioosist tsüanobakteritega kujunesid ...
14 / 14
Fotosüntees toimub taimedes ...
Plankton
Uuesti Edasi