Fotosünteesi teke. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 14

Fotosünteesivad võivad ...

Lehtadru
2 / 14

Fotosünteesida võivad ka ...

Liigse väetamise tõttu kinnikasvanud veekogu
3 / 14

Tsüanobakterite tegevus tulemusena ...

Amazonase vihmametsad – vihmametsades toimub peamiselt hapniku taastootmine Maal
4 / 14

Tsüanobakterid kasutasid energiaallikana ...

Vee molekul
5 / 14

Fotosüntees toimub taimedes ...

Plankton
6 / 14

Algloomade sümbioosist tsüanobakteritega kujunesid ...

7 / 14

Hapniku toimel arenesid ...

8 / 14

Tsüanobakterid tekkisid umbes ...

Maa
9 / 14

Esmased fotosünteesijad kasutasid ...

Rombiline väävel stabiilne väävli isotoop
10 / 14

Hapniku olemasolu atmosfääris võimaldas ...

11 / 14

Tsüanobakterite nimetus ...

Vetikakasvandus
12 / 14

Fotosüntees toimub ...

Pikk merihein (Foto: Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut)
13 / 14

Varased fotosünteesijad olid ...

Bakterirakk
14 / 14

Fotosüntees on väga vana protsess:

Marje Loide

results loading