Fotosünteesi teke. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 14

Tsüanobakterid tekkisid umbes ...

Maa
2 / 14

Hapniku toimel arenesid ...

3 / 14

Tsüanobakterite tegevus tulemusena ...

Amazonase vihmametsad – vihmametsades toimub peamiselt hapniku taastootmine Maal
4 / 14

Fotosünteesivad võivad ...

Lehtadru
5 / 14

Hapniku olemasolu atmosfääris võimaldas ...

6 / 14

Esmased fotosünteesijad kasutasid ...

Rombiline väävel stabiilne väävli isotoop
7 / 14

Tsüanobakterite nimetus ...

Vetikakasvandus
8 / 14

Algloomade sümbioosist tsüanobakteritega kujunesid ...

9 / 14

Varased fotosünteesijad olid ...

Bakterirakk
10 / 14

Tsüanobakterid kasutasid energiaallikana ...

Vee molekul
11 / 14

Fotosüntees on väga vana protsess:

12 / 14

Fotosüntees toimub ...

Pikk merihein (Foto: Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut)
13 / 14

Fotosünteesida võivad ka ...

Liigse väetamise tõttu kinnikasvanud veekogu
14 / 14

Fotosüntees toimub taimedes ...

Plankton

Marje Loide

results loading