Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kloroplasti ehitus. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Kloroplasti ehitusse kuuluvad ...
2 / 12
Kloroplasti ümbritsev membraan on ...
3 / 12
Kloroplastides olevad tülakoidid moodustavad ...
4 / 12
Tülakoidide kogumikud, graanid, on ...
5 / 12
Kloroplastide sisemuse nimetus on ...
6 / 12
Stroomas paiknevad ...
Vee molekul
7 / 12
Fotosünteesi valgusetapp toimub ...
8 / 12
Kloroplastides olev klorofüll on ...
9 / 12
Klorofüll a neelab paremini ...
10 / 12
Klorofüll b kasutab paremini ...
Maapõueenergial töötav alumiiniumi sulatamise tehas Islandil
11 / 12
Erinevad pigmendid - klorofüll a ja klorofüll b ...
12 / 12
Bakterites toimub fotosüntees ...
Uuesti Edasi