Kloroplasti ehitus. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Kloroplasti ümbritsev membraan on ...

2 / 12

Kloroplastide sisemuse nimetus on ...

3 / 12

Tülakoidide kogumikud, graanid, on ...

4 / 12

Kloroplastides olevad tülakoidid moodustavad ...

5 / 12

Bakterites toimub fotosüntees ...

6 / 12

Klorofüll b kasutab paremini ...

Maapõueenergial töötav alumiiniumi sulatamise tehas Islandil
7 / 12

Kloroplasti ehitusse kuuluvad ...

8 / 12

Stroomas paiknevad ...

Vee molekul
9 / 12

Kloroplastides olev klorofüll on ...

10 / 12

Klorofüll a neelab paremini ...

11 / 12

Fotosünteesi valgusetapp toimub ...

12 / 12

Erinevad pigmendid - klorofüll a ja klorofüll b ...

Marje Loide

results loading