Kloroplasti ehitus. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Kloroplastide sisemuse nimetus on ...

2 / 12

Kloroplastides olev klorofüll on ...

3 / 12

Klorofüll b kasutab paremini ...

Maapõueenergial töötav alumiiniumi sulatamise tehas Islandil
4 / 12

Klorofüll a neelab paremini ...

5 / 12

Kloroplastides olevad tülakoidid moodustavad ...

6 / 12

Tülakoidide kogumikud, graanid, on ...

7 / 12

Bakterites toimub fotosüntees ...

8 / 12

Kloroplasti ehitusse kuuluvad ...

9 / 12

Stroomas paiknevad ...

Vee molekul
10 / 12

Fotosünteesi valgusetapp toimub ...

11 / 12

Kloroplasti ümbritsev membraan on ...

12 / 12

Erinevad pigmendid - klorofüll a ja klorofüll b ...

Marje Loide

results loading