Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kust saavad autotroofid eluks vajaliku energia? Leia õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Autotroofid tähendab tõlkes ...
2 / 12
Valgusenergiat saavad kasutada ...
3 / 12
Bakterid võivad energiat saada ...
4 / 12
Süsinikku on võimalik saada ...
5 / 12
Energiat on võimalik saada ...
Nasa pilt: ioniseeritud heeliumi aatomid umbes 60000 0C juures päikese väliskihtides
6 / 12
Autotroofid on tähtsad, sest ...
7 / 12
Autotroofid jaotatakse ...
Ürgbakterid ehk arhed
8 / 12
Kemosünteesijad on ...
Roostes raudese
9 / 12
Fotosünteesijad on ...
10 / 12
Autotroofid kasutavad organismis vajalike ainete saamiseks ...
Vesi
11 / 12
Ilma valguseta ei saa taimed ...
Etüleenglükool
12 / 12
Autotroofid sünteesivad esmalt ...
Puuvill koosneb tselluloosist
Uuesti Edasi