Kust saavad autotroofid eluks vajaliku energia? Leia õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Autotroofid kasutavad organismis vajalike ainete saamiseks ...

Vesi
2 / 12

Fotosünteesijad on ...

3 / 12

Kemosünteesijad on ...

Roostes raudese
4 / 12

Bakterid võivad energiat saada ...

5 / 12

Energiat on võimalik saada ...

Nasa pilt: ioniseeritud heeliumi aatomid umbes 60000 0C juures päikese väliskihtides
6 / 12

Ilma valguseta ei saa taimed ...

Etüleenglükool
7 / 12

Autotroofid jaotatakse ...

Ürgbakterid ehk arhed
8 / 12

Autotroofid tähendab tõlkes ...

9 / 12

Valgusenergiat saavad kasutada ...

10 / 12

Autotroofid on tähtsad, sest ...

11 / 12

Autotroofid sünteesivad esmalt ...

Puuvill koosneb tselluloosist
12 / 12

Süsinikku on võimalik saada ...

Marje Loide

results loading