Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Liigiteke. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Suguliselt sigivatel organismidel tekivad uued liigid ...
2 / 12
Populatsioonide erinevuse tekkeks peavad esmalt toimuma ...
3 / 12
Liigiteke saab alguse tavaliselt populatsiooni ...
Punalutika erinevad arengustaadiumid.
4 / 12
Lähtepopulatsioonist eraldunud väike isendirühm on ...
5 / 12
Levilast välja sattunud isendirühmad on isolaatides ...
6 / 12
Liigiteke on aeglane protsess, näiteks ...
Poro ehk põhjapõder
7 / 12
Liigi tekkeks on vaja peale geograafilise isolatasiooni ka ...
8 / 12
Liigi bioloogiline eristumine algab ...
Muul
9 / 12
Liigi tekkes aitab ristumisbarjääri kujundada ...
10 / 12
Liigiline eristumine jõuab lõpuni kui ...
Punahirve paar
11 / 12
Allopatrilise ligitekke teguriteks on ...
Sierra Nevada mäestik
12 / 12
Populatsiooni levila ökoloogiline liigestatus võimaldab ...
SONY DSC
Uuesti Edasi