Liigiteke. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Populatsiooni levila ökoloogiline liigestatus võimaldab ...

SONY DSC
2 / 12

Allopatrilise ligitekke teguriteks on ...

Sierra Nevada mäestik
3 / 12

Suguliselt sigivatel organismidel tekivad uued liigid ...

4 / 12

Lähtepopulatsioonist eraldunud väike isendirühm on ...

5 / 12

Liigiline eristumine jõuab lõpuni kui ...

Punahirve paar
6 / 12

Populatsioonide erinevuse tekkeks peavad esmalt toimuma ...

7 / 12

Liigi tekkes aitab ristumisbarjääri kujundada ...

8 / 12

Liigi bioloogiline eristumine algab ...

Muul
9 / 12

Levilast välja sattunud isendirühmad on isolaatides ...

10 / 12

Liigiteke on aeglane protsess, näiteks ...

Poro ehk põhjapõder
11 / 12

Liigiteke saab alguse tavaliselt populatsiooni ...

Punalutika erinevad arengustaadiumid.
12 / 12

Liigi tekkeks on vaja peale geograafilise isolatasiooni ka ...

Õigeid vastuseid võib olla mitu!

Marje Loide

results loading