Liigiteke. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Liigi bioloogiline eristumine algab ...

Muul
2 / 12

Populatsioonide erinevuse tekkeks peavad esmalt toimuma ...

3 / 12

Populatsiooni levila ökoloogiline liigestatus võimaldab ...

SONY DSC
4 / 12

Allopatrilise ligitekke teguriteks on ...

Sierra Nevada mäestik
5 / 12

Liigi tekkeks on vaja peale geograafilise isolatasiooni ka ...

6 / 12

Liigiteke saab alguse tavaliselt populatsiooni ...

Punalutika erinevad arengustaadiumid.
7 / 12

Liigiteke on aeglane protsess, näiteks ...

Poro ehk põhjapõder
8 / 12

Liigi tekkes aitab ristumisbarjääri kujundada ...

9 / 12

Lähtepopulatsioonist eraldunud väike isendirühm on ...

10 / 12

Levilast välja sattunud isendirühmad on isolaatides ...

11 / 12

Liigiline eristumine jõuab lõpuni kui ...

Punahirve paar
12 / 12

Suguliselt sigivatel organismidel tekivad uued liigid ...

Marje Loide

results loading