Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Liikide püsimine. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Liikide levilad ehk areaalid on geograafilise isolatsiooni puhul üksteisest eraldatud ...
2 / 12
Ristumisbarjäär tähendab seda, et kaks liiki ei segune, sest ...
3 / 12
Bioloogiline isolatsioon tähendab, et ...
4 / 12
Ökoloogilise eraldatuse näiteks on ...
5 / 12
Loomadel aitavad liikidevahelist isolatsiooni hoida ...
6 / 12
Liikidevahelist paaritumist takistavad ...
7 / 12
Loomadel on paljunemisel liigisisese paarilise leidmiseks olulised ...
8 / 12
Sugurakkude biokeemiline sobimatus tähendab seda, et ...
9 / 12
Geenivool ühest liigist teise on takistatud ...
10 / 12
Liikide eristamiseks kasutavad teadlased ...
11 / 12
Bioloogilise liigimääratluse võttis kasutusele ...
12 / 12
Liikide koguarv maailmas võib olla ...
Uuesti Edasi