Liikide püsimine. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Loomadel on paljunemisel liigisisese paarilise leidmiseks olulised ...

2 / 12

Loomadel aitavad liikidevahelist isolatsiooni hoida ...

3 / 12

Liikidevahelist paaritumist takistavad ...

4 / 12

Liikide levilad ehk areaalid on geograafilise isolatsiooni puhul üksteisest eraldatud ...

5 / 12

Liikide koguarv maailmas võib olla ...

6 / 12

Bioloogiline isolatsioon tähendab, et ...

7 / 12

Bioloogilise liigimääratluse võttis kasutusele ...

8 / 12

Liikide eristamiseks kasutavad teadlased ...

9 / 12

Sugurakkude biokeemiline sobimatus tähendab seda, et ...

10 / 12

Ökoloogilise eraldatuse näiteks on ...

11 / 12

Geenivool ühest liigist teise on takistatud ...

12 / 12

Ristumisbarjäär tähendab seda, et kaks liiki ei segune, sest ...

Marje Loide

results loading