Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Loodusliku valiku olemus. Leia õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Looduslik valik on evolutsioonitegur, mis võib toimida ...
2 / 12
Looduslik valik loob populatsioonis ...
3 / 12
Looduslik valik populatsioonides seisneb ...
Korallide elurikkus
4 / 12
Ebavõrdne paljunemine on tingitud ...
Dgosophila sp. äädikakärbes
5 / 12
Keskkonna piiravad tegurid on ...
6 / 12
Biootilised piiravad tegurid on ...
7 / 12
Abiootilised piiravad tegurid on ...
8 / 12
Sõltuvus keskkonna piiravatest teguritest on Darwini järgi ...
9 / 12
Loodusliku valiku objektiks on ...
Emaskalad heidavad kudemise ajal marja vette, isaskalad väljutavad niisast seemnevedeliku. Kaladel on kehaväline viljastamine.
10 / 12
Looduslik valik muudab ...
Sabakonnaliste vastsed sarnanevad täiskasvanutele, kuid konnad teevad läbi vaegmoonde, olles algul kala sarnased kullesed.
11 / 12
Lahksuguliste organismide populatsioonides toimub ka ...
Põder
12 / 12
Isase paabulinnu hiiglaslik saba ja kirev sulestik on ...
vau
Uuesti Edasi