Loodusliku valiku olemus. Leia õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Loodusliku valiku objektiks on ...

Emaskalad heidavad kudemise ajal marja vette, isaskalad väljutavad niisast seemnevedeliku. Kaladel on kehaväline viljastamine.
2 / 12

Looduslik valik on evolutsioonitegur, mis võib toimida ...

3 / 12

Isase paabulinnu hiiglaslik saba ja kirev sulestik on ...

vau
4 / 12

Looduslik valik populatsioonides seisneb ...

Korallide elurikkus
5 / 12

Keskkonna piiravad tegurid on ...

6 / 12

Ebavõrdne paljunemine on tingitud ...

Dgosophila sp. äädikakärbes
7 / 12

Sõltuvus keskkonna piiravatest teguritest on Darwini järgi ...

8 / 12

Biootilised piiravad tegurid on ...

9 / 12

Looduslik valik muudab ...

Sabakonnaliste vastsed sarnanevad täiskasvanutele, kuid konnad teevad läbi vaegmoonde, olles algul kala sarnased kullesed.
10 / 12

Looduslik valik loob populatsioonis ...

11 / 12

Abiootilised piiravad tegurid on ...

12 / 12

Lahksuguliste organismide populatsioonides toimub ka ...

Põder

Marje Loide

results loading