Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Loodusliku valiku rollid. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Stabiliseeriv ehk säilitav valik ...
2 / 12
Stabiliseeriv valik soodustab ...
3 / 12
Stabiliseeriv valik saab toimida ...
Järv
4 / 12
Stabiliseeriva valiku toime korral toimub ...
5 / 12
Stabiliseeriv valik on peamine loodusliku valiku vorm ...
6 / 12
Organismirühmade geenid on püsinud muutumatutena ...
7 / 12
Väga ammu väljakujunenud struktuurid ja funktsioonid on ...
8 / 12
Stabiliseeriva valiku tunnuseks on näiteks ...
9 / 12
Latimeeria ja hõlmikpuu on elavad fossiilid, sest ...
ginkopuu
10 / 12
Suunav valik soodustab tavalisest erinevate isendite ...
11 / 12
Suunava valiku toimel on tekkinud ...
12 / 12
Lõhestav valik annab eelise paljunemisel ...
Uuesti Edasi