Loodusliku valiku rollid. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Latimeeria ja hõlmikpuu on elavad fossiilid, sest ...

ginkopuu
2 / 12

Lõhestav valik annab eelise paljunemisel ...

3 / 12

Stabiliseeriva valiku toime korral toimub ...

4 / 12

Väga ammu väljakujunenud struktuurid ja funktsioonid on ...

5 / 12

Suunav valik soodustab tavalisest erinevate isendite ...

6 / 12

Stabiliseeriv valik on peamine loodusliku valiku vorm ...

7 / 12

Stabiliseeriva valiku tunnuseks on näiteks ...

8 / 12

Stabiliseeriv valik saab toimida ...

Järv
9 / 12

Organismirühmade geenid on püsinud muutumatutena ...

10 / 12

Stabiliseeriv valik soodustab ...

11 / 12

Stabiliseeriv ehk säilitav valik ...

12 / 12

Suunava valiku toimel on tekkinud ...

Marje Loide

results loading