Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Mendeli seadused. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Gregor Mendel avastas hernestega tehtud katsete käigus järgmised seaduspärasused ...
2 / 12
G.Mendel tegi väga palju katseid ...
herneseemned
3 / 12
G.Mendel tegi ristamiskatseid ja jälgis ...
4 / 12
G.Mendel tegi ristamiskatseid kahel viisil ...
5 / 12
Teise põlvkonna monohübriidse ristamise puhul lahknevad tunnused ...
6 / 12
Lahknemisseaduste avastamiseks uuris G.Mendel seemneid kokku ...
7 / 12
Seemnete kollane ja roheline värvus on määratud ...
8 / 12
Herneste kunstlikul viljastamisel saadi kollaseid seemneid ...
9 / 12
Mendeli poolt valitud herned olid sama alleeliga seemnete värvuse suhtes ehk ...
10 / 12
Vaadeldava tunnuse suhtes esinevad II põlvkonnas erinevad alleelid, so
11 / 12
Kollane seemnevärvus avaldus I põlvkonnas, roheline mitte, so ...
12 / 12
Mendeli esimene seadus väidab, et homosügootsete vanemate ristamisel saadakse I põlvkonnas ...
Uuesti Edasi