Mendeli seadused. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Herneste kunstlikul viljastamisel saadi kollaseid seemneid ...

2 / 12

Vaadeldava tunnuse suhtes esinevad II põlvkonnas erinevad alleelid, so

3 / 12

G.Mendel tegi väga palju katseid ...

herneseemned
4 / 12

Lahknemisseaduste avastamiseks uuris G.Mendel seemneid kokku ...

5 / 12

Kollane seemnevärvus avaldus I põlvkonnas, roheline mitte, so ...

6 / 12

Teise põlvkonna monohübriidse ristamise puhul lahknevad tunnused ...

7 / 12

Gregor Mendel avastas hernestega tehtud katsete käigus järgmised seaduspärasused ...

8 / 12

Mendeli poolt valitud herned olid sama alleeliga seemnete värvuse suhtes ehk ...

9 / 12

Seemnete kollane ja roheline värvus on määratud ...

10 / 12

G.Mendel tegi ristamiskatseid ja jälgis ...

11 / 12

Mendeli esimene seadus väidab, et homosügootsete vanemate ristamisel saadakse I põlvkonnas ...

12 / 12

G.Mendel tegi ristamiskatseid kahel viisil ...

Marje Loide

results loading