Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Mida on vaja fotosünteesiks? Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Fotosünteesi toimumiseks peab valguskiirgus ...
Osaline päikesevarjutus
2 / 10
Klorofülli molekulid ...
3 / 10
Kõik fotosünteesi reaktsioonid toimuvad ...
Merevesi sisaldab samuti lahustunud hapnikku
4 / 10
Fotosünteesi käigus tekkinud hapnik on ...
5 / 10
Hapniku aatomid on pärit ...
Puhas hapnik on vedelas olekus sinine
6 / 10
Süsihappegaas satub taimerakku ...
7 / 10
Fotosünteesi kiirus sõltub ...
Vihm
8 / 10
Fotosünteesi intensiivsus sõltub ...
9 / 10
Ergastunud elektronide energia arvel ...
ATP molekul (1 – struktuurvalem, 2 – ruumilise mudeli kujutis)
10 / 10
Vesi satub taime ...
Uuesti Edasi