Mida on vaja fotosünteesiks? Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 10

Süsihappegaas satub taimerakku ...

2 / 10

Kõik fotosünteesi reaktsioonid toimuvad ...

Merevesi sisaldab samuti lahustunud hapnikku
3 / 10

Vesi satub taime ...

4 / 10

Fotosünteesi toimumiseks peab valguskiirgus ...

Osaline päikesevarjutus
5 / 10

Fotosünteesi käigus tekkinud hapnik on ...

6 / 10

Fotosünteesi kiirus sõltub ...

Vihm
7 / 10

Ergastunud elektronide energia arvel ...

ATP molekul (1 – struktuurvalem, 2 – ruumilise mudeli kujutis)
8 / 10

Hapniku aatomid on pärit ...

Puhas hapnik on vedelas olekus sinine
9 / 10

Klorofülli molekulid ...

10 / 10

Fotosünteesi intensiivsus sõltub ...

Marje Loide

results loading