Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Mis evolutsioneerub? Vali õiged variandid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Igas liigi populatsioonis on geenid ...
Viinamäeteod on hermafrodiidid, kuid vahetavad geneetilist infot kopuleerudes.
2 / 12
Populatsiooni kõigi isendite geneetiline materjal moodustab ...
3 / 12
Populatsioonides esinevad erinevad alleelid moodustavad ...
Viinamarjakasvatus
4 / 12
Populatsioonide geneetilist struktuuri võivad mõjutada ...
Eesti hobune
5 / 12
Populatsioonides võivad muutuda ...
Kromosoomi ehitus
6 / 12
Geneetilisi muutusi põhjustavad mutatsioonid võivad olla ...
mutatsioonid
7 / 12
Geenmutatsioonid tekitavad ...
8 / 12
Kromosoommutatsioonid põhjustavad muutusi ...
9 / 12
Mutatsiooniline muutlikkus annab evolutsioonile ...
10 / 12
Sugulisel paljunemisel vanemate geenid ...
11 / 12
Evolutsioneerumiseks toimub populatsioonides ...
12 / 12
Üksikisend ei evolutsioneeru, seda teeb ...
jänese levik areaal
Uuesti Edasi