Mis evolutsioneerub? Vali õiged variandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Geneetilisi muutusi põhjustavad mutatsioonid võivad olla ...

mutatsioonid
2 / 12

Üksikisend ei evolutsioneeru, seda teeb ...

jänese levik areaal
3 / 12

Geenmutatsioonid tekitavad ...

4 / 12

Kromosoommutatsioonid põhjustavad muutusi ...

5 / 12

Mutatsiooniline muutlikkus annab evolutsioonile ...

6 / 12

Sugulisel paljunemisel vanemate geenid ...

7 / 12

Igas liigi populatsioonis on geenid ...

Viinamäeteod on hermafrodiidid, kuid vahetavad geneetilist infot kopuleerudes.
8 / 12

Populatsioonide geneetilist struktuuri võivad mõjutada ...

Eesti hobune
9 / 12

Populatsioonides esinevad erinevad alleelid moodustavad ...

Viinamarjakasvatus
10 / 12

Evolutsioneerumiseks toimub populatsioonides ...

11 / 12

Populatsiooni kõigi isendite geneetiline materjal moodustab ...

12 / 12

Populatsioonides võivad muutuda ...

Kromosoomi ehitus

Marje Loide

results loading