Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Missugused on inimese viirushaigused? Vali õiged variandid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Enamik nüüdisajal massiliselt levivatest nakkushaigustest on ...
2 / 12
Viirused levivad ...
3 / 12
Suguliselt teel nakatutakse ja haigestutakse ...
HIV-viirus nakatab rakku
4 / 12
Inimeste viirushaigusi on kahte põhitüüpi:
5 / 12
DNA-viirustest on tingitud ...
6 / 12
RNA-viirustest on põhjustatud ...
7 / 12
Papilloomiviirus põhjustab ...
What is Human Papillomavirus Infection
8 / 12
Toiduga levib vähe viirushaigusi, näiteks ...
hepatiit
9 / 12
Loomade vahendusel võib inimene nakatuda viirustega ja haigestuda ...
10 / 12
Suur osa viirusi on ...
11 / 12
Herpesviirus kahjustab ...
12 / 12
HIV-viirus kahjustab pikkamööda ...
antikehad
Uuesti Edasi