Missugused on inimese viirushaigused? Vali õiged variandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Suguliselt teel nakatutakse ja haigestutakse ...

HIV-viirus nakatab rakku
2 / 12

Toiduga levib vähe viirushaigusi, näiteks ...

hepatiit
3 / 12

Herpesviirus kahjustab ...

4 / 12

Enamik nüüdisajal massiliselt levivatest nakkushaigustest on ...

5 / 12

DNA-viirustest on tingitud ...

6 / 12

Loomade vahendusel võib inimene nakatuda viirustega ja haigestuda ...

7 / 12

Papilloomiviirus põhjustab ...

What is Human Papillomavirus Infection
8 / 12

Viirused levivad ...

9 / 12

Inimeste viirushaigusi on kahte põhitüüpi:

10 / 12

Suur osa viirusi on ...

11 / 12

HIV-viirus kahjustab pikkamööda ...

antikehad
12 / 12

RNA-viirustest on põhjustatud ...

Marje Loide

results loading