Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Ökosüsteemid. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Ökosüsteemi moodustavad
2 / 12
Biotönoos koosneb:
3 / 12
Ökotoobi moodustavad:
4 / 12
Ökosüsteem on isereguleeruv tervik, milles biotsönoos ja ökotoop on seotud

Vee ringkäik looduses
5 / 12
Ökosüsteemi saab iseloomustada järgmiste näitajate kaudu
6 / 12
Liigivaese ökosüsteemi näide on
7 / 12
Paljude liikide populatsioonid moodustavad koos
8 / 12
Ühisel territooriumil elavad ühe liigi isendid moodustavad ...
9 / 12
Populatsioone iseloomustatakse järgmiste näitajatega
10 / 12
Koosluste koosseis ja arvukus püsib ökosüsteemis pikemal ajal stabiilne, sest ...
SONY DSC
11 / 12
Liigirikkaimad ökosüsteemid Eestis on
12 / 12
Liigirikkust mõjutavad kõige rohkem
Vasekaevanduse tõttu reostunud vesi.
Uuesti Edasi