Ökosüsteemid. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Ökosüsteem on isereguleeruv tervik, milles biotsönoos ja ökotoop on seotud

Vee ringkäik looduses
2 / 12

Ühisel territooriumil elavad ühe liigi isendid moodustavad ...

3 / 12

Liigirikkust mõjutavad kõige rohkem

Vasekaevanduse tõttu reostunud vesi.
4 / 12

Biotönoos koosneb:

5 / 12

Koosluste koosseis ja arvukus püsib ökosüsteemis pikemal ajal stabiilne, sest ...

SONY DSC
6 / 12

Ökotoobi moodustavad:

7 / 12

Ökosüsteemi moodustavad

8 / 12

Liigivaese ökosüsteemi näide on

9 / 12

Ökosüsteemi saab iseloomustada järgmiste näitajate kaudu

10 / 12

Liigirikkaimad ökosüsteemid Eestis on

11 / 12

Paljude liikide populatsioonid moodustavad koos

12 / 12

Populatsioone iseloomustatakse järgmiste näitajatega

Marje Loide

results loading