Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Ökosüsteemides toimuvad muutused. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Stabiilses populatsioonis on
2 / 12
Kasvavas populatsioonis on
3 / 12
Kahanevas populatsioonis
4 / 12
Ökoloogilist tasakaalu rikuvad ...
5 / 12
Abiootiliste tegurite toimel võivad
6 / 12
Populatsioone arvukuse kahanemist võivad põhjustada
7 / 12
Tänapäeval põhjustab ökoloogilise tasakaalu rikkumist
8 / 12
Liigne lämmastik veekogudes põhjustab
9 / 12
Veekogu taimepopulatsioonide arvukuse tõus põhjustab
10 / 12
Kalade massilist hukkumist põhjustab veekogus
11 / 12
Ökosüsteemis tasakaalu kadumisele järgneb
12 / 12
Ökosüsteemide muutused võivad olla
Uuesti Edasi