Ökosüsteemides toimuvad muutused. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Kahanevas populatsioonis

2 / 12

Ökoloogilist tasakaalu rikuvad ...

3 / 12

Veekogu taimepopulatsioonide arvukuse tõus põhjustab

4 / 12

Ökosüsteemis tasakaalu kadumisele järgneb

5 / 12

Populatsioone arvukuse kahanemist võivad põhjustada

6 / 12

Liigne lämmastik veekogudes põhjustab

7 / 12

Kasvavas populatsioonis on

8 / 12

Stabiilses populatsioonis on

9 / 12

Abiootiliste tegurite toimel võivad

10 / 12

Kalade massilist hukkumist põhjustab veekogus

11 / 12

Tänapäeval põhjustab ökoloogilise tasakaalu rikkumist

12 / 12

Ökosüsteemide muutused võivad olla

Marje Loide

results loading