Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Organismidevahelised suhted. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Sümbioos on erinevate liikide vastastikku
2 / 12
Sümbioosi näited on järgmised kooselud
3 / 12
Sümbioosi jaotatakse vastavalt sellele, kuidas kooselu toimub ...
4 / 12
Eri liikide kooseluvorm, kus üks saab kasu ja teisele on mõju kahjutu ...
soolekepike
5 / 12
Erinevate või sama ligi isendite vahel toimuv piirav kooseluvorm on
6 / 12
Konkurents võib olla järgmiste ökoloogiliste tegurite pärast nagu
Nasa pilt: ioniseeritud heeliumi aatomid umbes 60000 0C juures päikese väliskihtides
7 / 12
Röövlooma ja saaklooma vahelist toitumissuhet nimetatakse
Ühe asurkonna huntide ja põtrade arvukus muutus.
8 / 12
Taimtoidulised loomad on ...
Emasloomad sünnitavad järglasi (on eluspoegijad) ja toidavad neid piimaga (imetavad), mida eritatakse piimanäärmetest. Pildil: koduveise emasloom (lehm).
9 / 12
Herbivoorid söövad taimedest järgmisi osi:
10 / 12
Taimedel on järgmised söömist vältida aitavad kohastumused
11 / 12
Eri liiki organismide kooselu, mis ühele on kasulik ja teisele kahjulik, nimetatakse ...
12 / 12
Omnivooria tähendab, et toitutakse ...
Uuesti Edasi