Organismidevahelised suhted. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Eri liikide kooseluvorm, kus üks saab kasu ja teisele on mõju kahjutu ...

soolekepike
2 / 12

Röövlooma ja saaklooma vahelist toitumissuhet nimetatakse

Ühe asurkonna huntide ja põtrade arvukus muutus.
3 / 12

Konkurents võib olla järgmiste ökoloogiliste tegurite pärast nagu

Nasa pilt: ioniseeritud heeliumi aatomid umbes 60000 0C juures päikese väliskihtides
4 / 12

Herbivoorid söövad taimedest järgmisi osi:

5 / 12

Sümbioos on erinevate liikide vastastikku

6 / 12

Taimtoidulised loomad on ...

Emasloomad sünnitavad järglasi (on eluspoegijad) ja toidavad neid piimaga (imetavad), mida eritatakse piimanäärmetest. Pildil: koduveise emasloom (lehm).
7 / 12

Eri liiki organismide kooselu, mis ühele on kasulik ja teisele kahjulik, nimetatakse ...

8 / 12

Sümbioosi näited on järgmised kooselud

9 / 12

Sümbioosi jaotatakse vastavalt sellele, kuidas kooselu toimub ...

10 / 12

Erinevate või sama ligi isendite vahel toimuv piirav kooseluvorm on

11 / 12

Taimedel on järgmised söömist vältida aitavad kohastumused

12 / 12

Omnivooria tähendab, et toitutakse ...

Marje Loide

results loading