Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Pärilik muutlikkus. Vali õiged variandid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Elusloodusele on omane ...
2 / 12
Muutlikkus avaldub ...
3 / 12
Fenotüüp kujuneb välja ...
4 / 12
Muutlikkust on kahte tüüpi:
5 / 12
Pärilik muutlikkus võib olla ...
6 / 12
Kombinatiivne muutlikkus tähendab ...
Sugukromosoom
7 / 12
Alleelide ümberkombineerumine toimub ...
sugurakkude teke
8 / 12
Geenialleelide rekombineerumine on kirjeldatud ...
9 / 12
Kombinatiivne muutlikkus tekib ...
10 / 12
Mutatsiooniline muutlikkus tähendab ...
11 / 12
Kromosoomine ehituse ja geenide struktuuride muutusi nimetatakse ...
12 / 12
Isendite genotüübilised erinevused on suuremad kui ...
Uuesti Edasi