Pärilik muutlikkus. Vali õiged variandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Mutatsiooniline muutlikkus tähendab ...

2 / 12

Muutlikkust on kahte tüüpi:

3 / 12

Kombinatiivne muutlikkus tekib ...

4 / 12

Isendite genotüübilised erinevused on suuremad kui ...

5 / 12

Muutlikkus avaldub ...

6 / 12

Alleelide ümberkombineerumine toimub ...

sugurakkude teke
7 / 12

Elusloodusele on omane ...

8 / 12

Geenialleelide rekombineerumine on kirjeldatud ...

9 / 12

Pärilik muutlikkus võib olla ...

10 / 12

Fenotüüp kujuneb välja ...

11 / 12

Kombinatiivne muutlikkus tähendab ...

Sugukromosoom
12 / 12

Kromosoomine ehituse ja geenide struktuuride muutusi nimetatakse ...

Marje Loide

results loading