Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Tunne fotosünteesi ja hingamise skeeme ja jooniseid! Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Pildil on ...
2 / 12
Joonisel oleval pildil toimub ...
3 / 12
Pildil olev organell on oluline ...
4 / 12
Sellel joonisel toimub ...
5 / 12
Need suured ja keerulised molekulid on vajalikud ...
6 / 12
Toodud reaktsioonivõrrand tähendab ...
7 / 12
Antud pildil on kujutatud ...
8 / 12
Glükoosi molekul kuulub ...
9 / 12
Fotol olevad sinikud ehk tsüanobakterid ...
10 / 12
Joonisel on kloroplasti ehitus, kuhu kuuluvad ...
11 / 12
Jooniselt on näha, et ...
12 / 12
Skeemilt saab välja lugeda ...
Uuesti Edasi