Tunne fotosünteesi ja hingamise skeeme ja jooniseid! Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Joonisel oleval pildil toimub ...

2 / 12

Jooniselt on näha, et ...

3 / 12

Glükoosi molekul kuulub ...

4 / 12

Joonisel on kloroplasti ehitus, kuhu kuuluvad ...

5 / 12

Pildil on ...

6 / 12

Toodud reaktsioonivõrrand tähendab ...

7 / 12

Need suured ja keerulised molekulid on vajalikud ...

8 / 12

Antud pildil on kujutatud ...

9 / 12

Fotol olevad sinikud ehk tsüanobakterid ...

10 / 12

Pildil olev organell on oluline ...

11 / 12

Sellel joonisel toimub ...

12 / 12

Skeemilt saab välja lugeda ...

Marje Loide

results loading