Tunne fotosünteesi ja hingamise skeeme ja jooniseid! Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12 30s

Joonisel oleval pildil toimub ...

2 / 12 30s

Sellel joonisel toimub ...

3 / 12 30s

Skeemilt saab välja lugeda ...

4 / 12 30s

Jooniselt on näha, et ...

5 / 12 30s

Pildil on ...

6 / 12 30s

Antud pildil on kujutatud ...

7 / 12 30s

Glükoosi molekul kuulub ...

8 / 12 30s

Fotol olevad sinikud ehk tsüanobakterid ...

9 / 12 30s

Joonisel on kloroplasti ehitus, kuhu kuuluvad ...

10 / 12 30s

Need suured ja keerulised molekulid on vajalikud ...

11 / 12 30s

Pildil olev organell on oluline ...

12 / 12 30s

Toodud reaktsioonivõrrand tähendab ...

Marje Loide

results loading