Inglise keel. Vali sõna “much” või “many”

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 13

... potatoes

2 / 13

... water

3 / 13

... carrots

4 / 13

... clothes

5 / 13

... chairs

6 / 13

... flour

7 / 13

... salt

8 / 13

... chocolate

9 / 13

... pepper

10 / 13

... paper

11 / 13

... butter

12 / 13

... wood

13 / 13

... money

Autor: Marje Maasen

results loading