Inglise keel. Vali sõna “much” või “many”

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 13

... butter

2 / 13

... carrots

3 / 13

... chocolate

4 / 13

... salt

5 / 13

... paper

6 / 13

... wood

7 / 13

... pepper

8 / 13

... water

9 / 13

... money

10 / 13

... clothes

11 / 13

... chairs

12 / 13

... potatoes

13 / 13

... flour

Õigeid vastuseid võib olla mitu!

Autor: Marje Maasen

results loading