Makroevolutsioon. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Erinevate organismide kohatumus sarnastele elutingimustele on ...

2 / 12

Vanemliikide hargnemist erinevateks uuteks liikideks nimetatakse ...

3 / 12

Molekulaargeneetiliste uuringute põhjal saab väita, et ...

4 / 12

Adaptiivse radiatsiooni näide on ...

5 / 12

Kui kinnistunud mutatsioonid muudavad olulisel määral organismi ehitusplaani, siis pannakse alus ...

6 / 12

Liigilise divergentsi ulatus sõltub uue organismitüübi ...

7 / 12

Makroevolutsioonis toimub kolm protsessi:

8 / 12

Kolm algset põhidomeeni olid ...

9 / 12

Makroevolutsioon tähendab ...

10 / 12

Adaptiivne radiatsioon vajab tekkeks ...

11 / 12

Ühistelt eellastelt päritud ja ehitusplaanilt sarnased elundid on ...

12 / 12

Suurimat mitmekesisust võimaldavad järgmised ehitustüübid:

Marje Loide

results loading