Soojusenergia muutmise viisid (mehaaniline töö ja soojusülekanne)

Kehad koosnevad molekulidest, mis on pidevas soojusliikumises ning mõjutavad üksteist tõmbe- ja tõukejõududega. Kui keha (osake) liigub, siis omab ta kineetilist energiat. Kui keha (osake) on teiste kehadega vastastikmõjus, siis omab ta potentsiaalset energiat. Seega omavad molekulid, millest kehad koosnevad nii kineetilist kui ka potentsiaalset energiat. Keha koostisosakeste kineetiliste ja potentsiaalsete energiate summat nimetataksegi keha siseenergiaks. Siseenergias sisalduvat osakeste kineetilise energia komponenti nimetatakse soojusenergiaks ehk lihtsalt soojuseks. Edaspidi kõnelemegi kehade siseenergiast rääkides peamiselt keha soojusest.

Keha siseenergiat on võimalik muuta kahel moel: (1) soojusülekandega ning (2) mehaanilise tööga.

results loading