Isohooriline protsess

Protsessi, mille käigus jääb muutumatuks gaasi rõhk, nimetatakse isohooriliseks prot­ses­siks.

Kuna protsessi käigus ei muutu gaasi ruumala ehk V1 = VN, siis avaldub isohoorilise protsessi korral ideaalse gaasi olekuvõrrand kujul:

20

19

Avaldist teatakse ka selle avastanud prantsuse füüsiku Jaques Charles’i järgi Charles’i seadusena. Gaasi temperatuuri suurenemisel olukorras, kui gaasi ruumala ei saa muutuda, gaasi rõhk suureneb. Isohooriline protsess on näiteks jäikade seinte ja muutumatu ruumalaga anumasse suletud gaasi soojenemine ja/või jahtumine – kui metallballooni suletud gaasi kuumutada, suureneb pudelis oleva gaasi rõhk ning kui see muutub liiga suureks, võib balloon plahvatada.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.