Isobaariline protsess

Protsessi, mille käigus jääb muutumatuks gaasi rõhk, nimetatakse isobaariliseks protsessiks.

Kuna protsessi käigus ei muutu gaasi rõhk ehk p1 = pN, siis avaldub isobaarilise protsessi korral ideaalse gaasi olekuvõrrand kujul:

18

17

Avaldist teatakse ka selle avastanud prantsuse füüsiku Louis Joseph Gay-Lussac’i järgi Gay-Lussac’i seadusena.

Kui protsessi käigus ei muutu rõhk, siis gaasi soojenedes gaasi ruumala suureneb, jahtumisel toimub aga ruumala vähenemine.

 

results loading