Isoprotsessid

Selliseid protsesse, kus lisaks ideaalse gaasi kogusele jääb muutumatuks veel mõni gaasi makroparameetritest, nimetatakse isoprotsessideks.

Isoprotsessi käigus võib muutumatuks võib jääda (1) gaasi rõhk, (2) gaasi temperatuur või (3) gaasi ruumala. Isoprotsesse kirjeldatakse ideaalse gaasi olekuvõrrandist:

14

kus p1, V1, T1 – on gaasi rõhk, ruumala ja temperatuur ühes olekus, pN, VN ja TN – aga sama gaasikoguse rõhk, ruumala ja temperatuur mingis teises olekus.

results loading