Multimeeter

22

Ampermeeter

23

Voltmeeter

Ampermeeter ja voltmeeter on monofunktsionaalsed mõõteriistad, mis on mõeldud kindlas vahemikus vastavalt voolutugevuse ja pinge mõõtmiseks.

Tänapäeval leiab elektrimõõtmistes laialdast kasutust polüfunktsionaalne multimeeter – see on seadeldis erinevate elektrimõõtmiste tegemiseks.

24

Tavalisel, koolides kasutataval multimeetril on pööratav lüliti, millega saab valida seadmele mõõtefunktsiooni ja vajaliku mõõtepiirkonna. Siiski tuleb ka multimeetrit kasutades meeles pidada, et voolutugevuse mõõtmisel ühendatakse mõõteriist tarbijaga jadamisi, pinge mõõtmisel rööbiti.

Kui multimeetriga mõõdetakse tarbija takistust, ühendatakse multimeeter tarbijaga rööbiti.

results loading