Jada- ja rööpühendus

Tarbijaid (elektrijuhte) võib vooluahelasse ühendada kas jadamisi või rööbiti.

15 (800x78)

Jadaahela tunnuseks on see, et selles ei esine hargnemisi – eelmise juhi lõpp on ühendatud järgmise algusega. Ahelas suunatult liikuvad laengud läbivad oma teel kõiki jadaahelasse ühendatud tarbijaid – seepärast on voolutugevus jadaühenduse korral kõikides tarbijates ühesugune. Pinge jadaahela otstel on võrdne pingete summaga tarbijatel. Jadaahela korral on ahela kogutakistus võrdne tarbijate takistuste summaga – ahela juhtivus väheneb.

16

kus I1, I2, …, IN – voolutugevused tarbijates, I – voolutugevus ahelas, R1, R2, …, RN – tarbijate takistused, R –ahela takistus; G1, G2, …, GN – tarbijate juhtivused, G –ahela juhtivus; U1, U2, …, UN – pinged ahelat moodustavate tarbijate otstel, U – pinge ahela otstel.

Rööpahela tunnuseks on see, et ahelas võib elektrivool esineda paralleelselt mitmes harus samaaegselt – omavahel on kokku ühendatud tarbijate „algus“ ja „lõpp-punktid“. Seepärast nimetatakse rööpühendust sageli ka paralleelühenduseks.

17

Rööpühenduse korral on pinge ahela (ja seda moodustavate tarbijate) algus ja lõpp-punktidel ühesugune, kuid voolutugevus ahela hargnemata osas on võrdne voolutugevuste summaga ahelat moodustavates tarbijates. Rööpahela korral liituvad tarbijate juhtivused – ahela takistus väheneb.

18

kus I1, I2, …, IN – voolutugevused tarbijates, I – voolutugevus ahelas, R1, R2, …, RN – tarbijate takistused, R –ahela takistus; G1, G2, …, GN – tarbijate juhtivused, G –ahela juhtivus; U1, U2, …, UN – pinged ahelat moodustavate tarbijate otstel, U – pinge ahela otstel.

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.